Energieadviezen voor woningen

Vereenvoudigd energielabel

Het voorlopige energielabel
Elke woningeigenaar die nog niet in het bezit is van een energielabel, heeft begin 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Het voorlopige energielabel is een letter van A tot en met G, waarvan A de zuinigste en G de minst zuinige woningklasse voorstelt. Het voorlopige energielabel is gebaseerd op openbare gegevens over de woning, zoals het bouwjaar en het woningtype. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig van het Kadaster. Het voorlopig energielabel is een indicatie van de energieprestatie van de woning. Het definitieve label kan gunstiger of ongunstiger uitvallen.

Het definitieve energielabel
Om een woning te mogen verkopen of verhuren heeft de woningeigenaar een definitief energielabel nodig. Het definitieve energielabel kan pas worden vastgesteld als de woningeigenaar online de woninggegevens waar nodig heeft aangepast, digitaal bewijsstukken van eventuele energiebesparende maatregelen heeft aangeleverd en een erkend deskundige de gegevens op afstand heeft gecontroleerd. Vanaf 1 januari 2015 gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport handhaven en riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 400 euro, indien hij/zij bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering van de woning geen definitief energielabel kan overhandigen.

Procedure
Vanaf 1 januari 2015 kan de woningeigenaar zelf eenvoudig online een definitief energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Eerst logt u in met DigiD, dan past u de woninggegevens aan en levert digitaal bewijs aan (zoals een bouwtechnisch rapport, factuur of foto). Vervolgens selecteert u ons (dBCOM) als erkend deskundige uit de lijst die aanwezig is in de online tool en automatisch in beeld verschijnt. Ons tarief hiervoor is € 19,00 incl. btw.

De erkend deskundige controleert de gegevens digitaal. Na goedkeuring van de erkend deskundige ontvangt de woningeigenaar het definitieve energielabel per mail. Dit energielabel wordt automatisch geregistreerd en is het energielabel dat moet worden overhandigd bij verkoop, verhuur en oplevering van de woning.

Energielabels die vóór 2015 zijn opgesteld zijn blijven, evenals het nieuwe energielabel, 10 jaar geldig (vanaf opnamedatum).

EPA-energiecertificaat

Naast het hierboven beschreven vereenvoudigd energielabel blijven het energiecertificaat en het EPA maatwerkadvies bestaan. Omdat het vereenvoudigd energielabel door de gekozen methodiek niet erg nauwkeurig is, is door partijen afgesproken dat er een energiecertificaat met energie-index nodig is voor situaties waarbij een nauwkeuriger vaststelling van de energieprestatie gewenst is.
Voorbeelden: huurwoningen waarbij een puntensysteem geldt dat invloed heeft op de hoogte van de huur, of voor verlening van bepaalde subsidies of leningen of als het erom gaat om bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen een verbetering van de energie-index aan te tonen ten behoeve van subsidieverlening of leningverstrekking.
Om onderscheid te kunnen maken tussen het nieuwe vereenvoudigde energielabel en het EPA-energiecertificaat of EPA- maatwerkadvies wordt bij de laatsgenoemden een energie-index berekend en afgegeven. U krijgt dan daarnaast ook een energielabel, maar dat label wordt op eenzelfde gesimplificeerde manier bepaald als bij de vereenvoudigde labelsystematiek.
De energie-index en het energielabel zijn daardoor niet meer gekoppeld.

Hoe gaat het in zijn werk?
U maakt een afspraak voor een bezoek. De adviseur onderzoekt uw woning. Van alle bouwdelen wordt de isolatietoestand bepaald, bijvoorbeeld is spouwmuurisolatie toegepast, is er enkel of dubbel glas, isolatie van dak en vloer en dergelijke. Waar mogelijk worden de isolatiediktes gemeten of van tekeningen herleid of waar niet anders mogelijk, ingeschat. De afmetingen van muren, vloer, dak en ramen worden opgemeten. Als een bouwtekening van de woning beschikbaar is, die we even kunnen lenen, scheelt dit in de opnametijd. Afhankelijk van de complexiteit van de woning en de beschikbaarheid van een tekening varieert de opnametijd tussen 0,5 en 1,0 uur.

De adviseur voert op kantoor alle gegevens in in een computerprogramma. De bestaande situatie wordt beschreven en de energie-index wordt berekend.

Wat krijg ik?
U ontvangt per post het energiecertificaat en een energielabel. Beiden zijn 10 jaar geldig
Energiecertificaat en energielabel kunnen worden gebruikt bij verhuur / verkoop van de woning.

Wat kost het?
Het energiecertificaat (energielabel) kost bij ons: € 150,- (incl. btw) *)

EPA-Maatwerkadvies

Wat is het?
Een onderzoek naar de energiezuinigheid van een woning, gecombineerd met een advies op maat voor de woning, met het doel energie- en dus kostenbesparing voor u.

Hoe gaat het in zijn werk?
U maakt een afspraak voor een bezoek. De EPA-adviseur onderzoekt uw woning. Van alle bouwdelen wordt de isolatietoestand bepaald, bijvoorbeeld is spouwmuurisolatie toegepast, is er enkel of dubbel glas, isolatie van dak en vloer en dergelijke. Waar mogelijk worden de isolatiediktes gemeten of van tekeningen herleid of waar niet anders mogelijk ingeschat. De afmetingen van muren, vloer, dak en ramen worden opgemeten. Als een bouwtekening van de woning beschikbaar is scheelt dit in de opnametijd. Afhankelijk van de complexiteit van de woning en de beschikbaarheid van een tekening en de hoeveelheid vragen die u heeft varieert de opnametijd tussen 0,5 en 1,5 uur.

De adviseur voert op kantoor alle gegevens in in een computerprogramma. Als eerste wordt hierdoor de bestaande situatie beschreven en wordt de energie-index berekend die de woning op dit moment heeft. Daarna gaat de adviseur de voor u interessante energiebesparende maatregelen en pakketten van maatregelen doorrekenen. In het rapport ziet u daarvan het resultaat.

Wat krijg ik?
U ontvangt per post het energiecertificaat en een energielabel en een rapport met 20 pag's specifieke informatie en 10 pag's uitgebreide toelichting.
Het energielabel kan gebruikt worden bij verkoop of verhuur van de woning.
Het maatwerkadviesrapport geeft u inzicht in de huidige situatie van uw woning qua energiezuinigheid met energie-index.
Het rapport geeft de in uw situatie mogelijke verbeteringen aan voor energiebesparing.
Van elke maatregel en van bepaalde combinaties van maatregelen wordt aangegeven:
- de energiebesparing in m3 gas of kWh/jaar en in euro's,
- de investeringskosten
- de terugverdientijd
- het effect op de energie-index

Door het onafhankelijke advies van de EPA-maatwerkadviseur heeft u ook een partner in de beoordeling van offerte's van leveranciers en installateurs.

Wat kost het?
Het maatwerkadvies kost bij ons : € 250,- *)

Voor wie is dit interessant?
Heeft u een eigen woning in Nederland, dan kunt u een maatwerkadvies laten doen.
Het maatwerkadvies is met name interessant als er meerdere maatregelen mogelijk zijn, of als u overweegt maatregelen te gaan uitvoeren.
Voorbeelden: geen spouwmuurisolatie, geen dakisolatie, (gedeeltelijk) enkel glas of oudere CV-ketel. Het advies geeft dan duidelijk aan welke maatregelen het meeste effect hebben waardoor een economische investering of practische fasering van de werkzaamheden duidelijk wordt.

Er zijn vaak diverse subsidiemaatregelen die het verbeteren van uw woning stimuleren.
Zie de site van MeerMetMinder voor meer informatie. U vindt hier ook de subsidiewijzer die aangeeft welke subsidies er voor uw postcodegebied actueel zijn.

Waarom dBCOM?
De EPA-adviezen worden door dBCOM zelf uitgevoerd. De hiervoor benodigde examens zijn door ons gedaan en de bewijzen van vakbekwaamheid voor alle onderdelen zijn door Cito afgegeven.
Voor certificering en afhandeling zijn wij aangesloten bij het Duurzaam Energieloket, gevestigd in Amsterdam, gecertificeerd door SKW.
Door ons pakket van activiteiten kunnen wij u ook adviseren over zonne-energiesystemen en energiebesparing op elektrische installaties.

 

Update na het uitvoeren van energiebesparende maatregelen
Als na het bepalen van de energie-index energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd is daarna de energiezuinigheid van de woning verbeterd. Er kan dan een nieuwe energie-index worden bepaald. Dit is vaak van belang in geval van verhuur, of lening- of subsidieverstrekking. Wij maken dan een update.

Er zijn 2 mogelijkheden:

U toont aan d.m.v. facturen of offertes welke maatregelen zijn uitgevoerd.
Deze wijzigingen worden door de adviseur in de software verwerkt en de nieuwe energie-index wordt bepaald en afgemeld.
De kosten van zo'n update zijn € 50,-

In situaties waarbij grote aanpassingen zijn gedaan of verbouwingen hebben plaatsgevonden, moet gedeeltelijk een nieuwe opname van de woning worden gedaan of als om andere redenen inspectie ter plaatse nodig is, is het tarief € 85,-

*) Bij grote reisafstanden worden reiskosten in rekening gebracht. Bij zeer grote woningen wordt een hoger tarief berekend en is een tekening nodig.

U kunt bellen voor het maken van een afspraak voor een energiecertificaat of maatwerkadvies met: 0499 392261

 

 


Zomereik 48 5682 HH Best The Netherlands
Tel.: 0499 392261
e-mail: info@dbcom.nl