Solar-regelaars

Tussen het zonnepaneel en de accu moet een regelaar worden aangesloten. Solar Regelaars beschermen de accu tegen overladen en tegen het ontladen via het zonnepaneel ('s nachts). Sommige typen beschermen de accu ook tegen te diepe ontlading. Doel is de levensduur van de accu te verlengen. Door de volautomatische werking hoeft de gebruiker de ladingstoestand van de accu niet meer regelmatig te controleren.

Over accu's valt veel te vertellen. Zie onder accu's. Van belang is dat de accu niet wordt overladen en dat de accu niet te diep wordt ontladen. Met name een diepe ontlading en het enige tijd leeg laten staan is funest voor de accu. Daarom adviseren wij om altijd een laadregelaar met ontlaadbeveilinging toe te passen.

Er zijn in principe 2 typen regelaars:

a/ overlaadregelaar
Als een zonnepaneel wordt toegevoegd aan een al aanwezige accu met regelunit, zoals bijvoorbeeld bij een caravan, camper of boot, is alleen een overlaadregelaar nodig. Het bewaken en eventueel signaleren van een ontladen accu gebeurt dan door de al aanwezige regelaar.

b/ regelaar met lastafschakeling
Deze regelaar heeft dezelfde functies als de eerder genoemde regelaar, maar heeft daarbij een schakelfunctie waarbij de verbruikers worden afgeschakeld als de accuspanning te laag is. (Meestal circa 11,5 V)

Overige kenmerken
De regelaars worden vaak aangegeven naar de maximale stroom van de zonnepanelen die de regelaar kan verwerken en de maximale stroom die aan de gebruikers kan worden geleverd. Regelaars kunnen voor 12 of 24 V accu's bedoeld zijn. Sommigen zijn voor beiden geschikt en kunnen worden omgeschakeld, anderen doen dit automatisch. De wat duurdere regelaars hebben vaak een meertraps laadsysteem voor de accu, waardoor uiteindelijk ook weer een langere levensduur van de accu wordt bereikt. Ook zijn de duurdere regelaars vaak beter bestand tegen vochtige omstandigheden en zijn daardoor beter geschikt voor toepassingen in onverwarmde ruimtes. Er zijn regelaars die 2 accu's kunnen laden. Dit is nuttig bijvoorbeeld voor campers of boten waar meerdere accu's worden toegepast. Voor het bijladen van een tweede accu kan ook een afzonderlijke regelaar worden geleverd. Deze laadt dan de tweede accu zodra de eerste vol is. Soms is een display aanwezig, waarop spanning en stroom afgelezen kan worden. Een enkele regelaar geeft ook indicatie van de laadtoestand van de accu. Meestal zijn regelaars met display veel duurder dan die zonder display. Wij leveren ook een losse Volt- Ampere- en Ahmeters, met LCD-display waarop stroom, spanning en/of Ah zijn af te lezen. Sommige regelaars maken gebruik van de MPPT techniek (Maximum Power Point Tracking). Deze regelaars halen hierdoor gemiddeld 30 % meer vermogen uit uw zonnepaneel. Met deze regelaars is ook vaak een aanpassing te realiseren tussen zonnepaneelspanning en accuspanning. Bijvoorbeeld een 24 V zonnepaneel op een 12 V accu of omgekeerd. De SunLight regelaars schakelen als het donker wordt automatisch aangesloten verlichting in. Met een losse schemerschakelaar is dit mogelijk in combinatie met elk accusysteem. Een bewegingsdetector voor 12 V is ook leverbaar. Hiermee kan met lampen laten branden als het en donker is en er een persoon nadert. Hierdoor wordt energie bespaard.

Overzicht Solar regelaars, detectors en volt-/amperemeters

Steca regelaars
Morningstar regelaars
MPPT (hoog rendement) regelaars
Regelaars voor 2 accu's
Bewegingsdetectors en Schemerschakelaars
Volt- Ampere en Ahmeters

Voor zwaardere en/of speciale typen . . . . bel 0499 392261


Zomereik 48 5682 HH Best The Netherlands
Tel.: 0499 392261 Fax.: 0499 390371
Email: info@dbcom.nl