Gebruik van regenwater voor toiletspoeling

Inleiding

Zo'n 30 % van ons drinkwater wordt gebruikt voor het spoelen van het toilet.
Het is beter voor het milieu en bespaart geld als hiervoor regenwater wordt gebruikt.

Wanneer men een toilet met behulp van regenwater wil spoelen is er een eenvoudige en
goedkope oplossing mogelijk die zelf zonder veel bouwkundige ingrepen kan worden geïnstalleerd.
Met dit systeem is een terugverdientijd van 1 à 2 jaar te realiseren.

Hoe werkt het?
 
Regenwater van het dak wordt gefilterd via het regenpijpfilter en opgeslagen in een voorraadvat. Hier als voorbeeld een tank in de kruipruimte, maar het kan ook een bovengrondse tank of regenton zijn.
In de toiletstortbak wordt een kleine elektrische vlotterschakelaar geplaatst. Als het toilet spoelt geeft deze vlotterschakelaar een signaal af waardoor de pomp die in het voorraadvat is geplaatst gaat draaien. Zodra de stortbak vol is stopt de pomp. De tussen pomp en vlotterschakelaar geplaatste schakelunit zorgt voor een veilige laagspanning en zorgt ervoor dat de pomp niet loopt als het voorraadvat leeg is. De schakelunit stopt dan de pomp en gaat in reset. Een rode LED brandt. Is er weer water in de tank na een regenperiode, dan kan de schakelunit worden gereset d.m.v. de drukknop op de schakelunit.

Voor het hier beschreven systeem wordt uitgegaan van een toilet met losse (niet ingebouwde) stortbak. Deze heeft altijd aan 2 zijden een invoermogelijkheid. De bestaande drinkwateraansluiting blijft intact. Aan de tegenoverliggende zijde wordt de regenwaterinvoer gerealiseerd. Is de regentank leeg, dan kan eenvoudig op drinkwater worden overgeschakeld door het kraantje te openen. De opslagtank kan ondergronds of in een kelder, schuur of garage worden geplaatst, of buiten. In de eenvoudigste vorm bestaat de tank uit een of meer regentonnen.

Let op:

Heeft u een toilet met inbouwreservoir, dan is toepassing van het hier beschreven systeem niet mogelijk en moet een andere oplossing worden gekozen. Ook is het systeem geschikt voor slechts 1 toilet.

Systeemonderdelen

 
De schakelunit LCR wordt tussen toilet en regenwateropslagtank geplaatst. Hij kan eenvoudig zonder te openen met 2 schroefjes in de buurt van een stopcontact aan de muur worden bevestigd. De pomp wordt aangesloten op de contrastekker. De stekker van de LCR gaat in het stopcontact. De kabel (lengte 10 m) voor verbinding met de vlotterschakelaar in de stortbak wordt met een stekkerverbinding op het kastje aangesloten en samen met de slang van de pomp naar de toiletstortbak gevoerd.
  De vlotter wordt in de toiletstortbak gehangen m.b.v. de meegeleverde strip die in de juiste vorm moet worden gebogen. Aansluiten aan de meegeleverde kabel met de meegeleverde kroonsteen.
  Voor het pompen van het regenwater maken we gebruik van een zogenaamde vijverpomp. Voordelen: laag vermogen, stille werking, goedkoop, lange levensduur. Wij leveren de kwaliteitspompen van het Italiaanse Sicce. Als de verbinding met de toiletstortbak onder of vlak boven de begane grondvloer loopt voldoet het type Syncra 2.0. (2 m opvoerhoogte). Loopt de slang langs het plafond dan is de wat zwaardere Syncra 3.0 nodig. (3 m opvoerhoogte). De pompen hebben een aansluitsnoer met een lengte van 10m.
  Voor het opvangen van het regenwater is een voorraadvat nodig. In de eenvoudigste vorm is dat een regenton, of meerdere regentonnen. Een goedkope oplossing is de 1000 l IBC tank. Deze kan eenvoudig in schuur of garage worden geplaatst, of eventueel buiten, Zie regenwatertanks voor alternatieven en voor regenwaterfilters om het regenwater vooraf te filteren.

Prijzen van onderdelen voor toiletspoeling met regenwater (incl. btw)
Schakelunit LCR, incl. vlotterschakelaar, montagestrip en 10 m aansluitkabel met stekker € 99,00
Pomp Sicce Syncra 2.0 € 69,00
Pomp Sicce Syncra 3.0 € 89,00
Slang, 10 m dikte 16 mm incl. aansluittules voor pomp en stortbak, topkwaliteit pvc € 19,00
Regenton groen, 320 l. De goedkoopste oplossing voor het opslaan van regenwater € 79,00
Tank 1000 l IBC zwart € 299,00


Zomereik 48 5682 HH Best The Netherlands
Tel.: 0499 392261 e-
mail: info@dbcom.nl